Condiții de internare si externare

Actele necesare pentru internare sunt:

  • Buletin de identitate/Carte de identitate.
  • Trimitere (recomandare de internare) de la un medic specialist sau medic de familie aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
  • Dovada calitatii de asigurat (adeverinta de la locul de munca, adeverinta de elev sau student, cupon de pensie, sau adeverinta de la casa de asigurari).
  • Spitalul Nova Vita este un spital privat pentru adulti si nu este un spital de urgenta.
  • Toate serviciile medicale la Centrul Medical Nova Vita se fac cu plata suplimentara pentru conditii deosebite de confort si alte servicii neacoperite.

 

Criteriile de prioritizare a pacientilor pe lista de asteptare sunt in ordinea cronologica a adresarii acestora la Receptia de internari a spitalului.

Pacientul asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate are acoperit de catre CASMS in baza contractului cu Centrul Medical Nova Vita tariful pe caz pentru afectiuni medicale/chirurgicale si tariful pe zi de spitalizare in compartimentul recuperare medicala si ingrijiri paliative.

Pacientul are de achitat plata suplimentara pentru serviciile deosebite de confort si ingrijire, si servicii medicale suplimentare.

Pentru informare despre tarife si calculul estimativ pentru un episod de internare va adresati la receptia Centrului Medical Nova Vita .

Calculul facturii finale va fi efectuat de Casieria unitatii si preluata la Receptia Centrului Medical Nova Vita.

La externare pacientul primeste o scrisoare medicala in care sunt specificate indicatii terapeutice, regim de viata si date privind dispenserizarea afectiunilor.