DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR INTERNATI

Acte necesare formalităților de internare:

1.   Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist din ambulator

2.   Buletin sau carte de identitate

3.   Dovada de asigurat: cupon de pensie; adeverință de salariat eliberata vizata

      de Casa de asigurari  de sanatate, adeverință de elev / student / militar în

      termen.

 

Programari pentru internare;

Mail:receptie@nova-vita.ro

Telefon : 0265/260460; 0265/260462

              0365/882244, 882255, 882266, 882277

 

Drepturile pacientului:

1.   Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent

      de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.

2.   Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform

      prevederilor legale.

3.   Pacienții  au  dreptul  de  a  cunoaște  identitatea,  statutul  profesional  și 

      calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate.

4.   Dreptul  de  a  fi  informați  în  legătură  cu  starea  sănătății  lor,  cu   

      procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.

5.   Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată

      capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește  limba oficială, trebuie

      să existe mijloace de traducere.

6.   Dreptul  de  a  fi  informat  și  de  a  lua  o  decizie  referitoare  la  efectuarea 

      unor  activități  de  cercetare /învățământ care implică persoana sa.

7.   După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l

      accepte sau să-l refuze.

8.  Când  pacienții  sunt  incapabili  să-și  exprime  voința  și  este  necesară 

      intervenția  medicală  de  urgență consițământul poate fi presupus dacă nu

      există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul

      consițământului.

9.   În  cazul  pacienților  fără  discernământ  consițământul  este  exprimat  în 

      scris  de  aparținătorul  sau  reprezentantul legal.

10. Pacienții  au  dreptul  de  a  fi  informați  asupra  facilităților  de  care  dispune 

      spitalul  pentru  asistență personală, siguranța și confortul său.

11. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor

      legate de afecțiunea sa.

12. Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de      

      vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de

      specificul său.

13. Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase.

14. Dreptul la continuitatea îngrijirilor. 

15. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră   

      justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.

16. Dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile,convingerile si

      intimitatea pacientului.

 

Obligațiile pacientului:

1.   Odata internat,sunteti obligat sa purtati pe  durata  internării ținuta  regula-

mentară  de  spital .personala (dus) imediat dupa ce pacientul ajunge in salon.

2.   Spitalul dispune de conditii pentru pastrarea unei igiene corporale-va  

      rugam,folositi-va de aceasta oportunitate!

3.   Sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului.

4.  Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului.In  

      interesul sanatatii Dvs. faceti un mic effort de vointa si lasati-va de fumat!

5.   Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului .

6.   Va rugam sa  respectati unitatea sanitara  si  sa aveti  o atitudine  civilizata  fata 

      personalul  medical  și de  îngrijire,  precum  și fata  de  ceilalți pacienți.

7.   Sa respecte programul de liniste intre orele 2200 - 0630 si sa păstreze curățenia

     în incinta spitalului.

8. Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului.

9.  Sa respecte toate actiunile privind igiena si curatenia care  se desfasoara in

     spital, inclusiv in saloane (activitatea infirmierelor incepe la ora 630). Sa

      permita aerisirea saloanelor de cel putin 2 ori pe zi, si ori de cate ori este

      nevoie.

10. Sa respecte programul de servire a mesei.

11. Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera).  

12. Sa  evite  convorbirile  telefonice  dupa  orele  2200,  acestea  putand  fi efectuate

      numai in cazuri de stricta necesitate.

13. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti.

14.Sa achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare si masa conform

     tarifelor afisate.

15.  Sa respecte programul de vizita : zilnic 1000-1230; 1500-2000

16. Sa  foloseasca  toate facilitatile  din unitatea sanitara  cu  responsabilitate  si

      atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor

      defectiuni.