Blog

NOTIFICARE

NOTIFICARE

S.C. NOVA VITA HOSPITAL S.A., titular al proiectului „Amenajare spatiu pentru camera hiperbaricã prin schimbare partialã de destinatie, reamenajare si extindere parter laborator”, anuntã publicul interest asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Mures, fãrã studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare spatiu pentru camera hiperbaricã prin schimbare partialã de destinatie, reamenajare si extindere parter laborator”, propus a fi realizat în mun. Târgu-Mures, str. Liviu Rebreanu nr. 29/A, jud. Mures.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Mures din loc. Târgu-Mures, str. Podeni nr. 10, în zilele de luni, între orele 9.00-15.00, si marti-vineri, între orele 9.00-12.00, precum si la urmãtoarea adresã de
internet http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunt.

marţi, 3 iulie 2018 Admin Știri
About Admin