Conditii de internare si externare

Actele necesare pentru internare sunt:

 •  Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist din ambulator
 • Buletin sau carte de identitate
 •  

  Card național de asigurări sociale de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/ adeverință înlocuitoare de card pentru cei cărora li se va emite card national duplicat, emise de Casa de Asigurări de Sănătate.

  Criteriile de prioritizare a pacienților pe lista de așteptare sunt în ordinea cronologică a adresării acestora la Recepția de internări a spitalului.

 • Pacientul asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate are acoperit de către CASMS în baza contractului cu Centrul Medical Nova Vita tariful pe caz pentru afecțiuni medicale/chirurgicale și tariful pe zi de spitalizare în compartimentul recuperare medicală și îngrijiri paliative.
 • Pacientul are de achitat plata suplimentară pentru serviciile deosebite de confort și îngrijire, și servicii medicale suplimentare.
 • Pentru informare despre tarife și calculul estimativ pentru un episod de internare vă adresați la recepția Centrului Medical Nova Vita .
 • Calculul facturii finale va fi efectuat de Casieria unității și preluată la Recepția Centrului Medical Nova Vita.
 • La externare pacientul primește o scrisoare medicală în care sunt specificate indicații terapeutice, regim de viață și date privind dispenserizarea afecțiunilor.