Plan management

PLAN MANAGERIAL

 

Centru Medical  Nova Vita este o unitate sanirara cu paturi ce furnizeaza servicii medicale spitalicesti continue  de zi si ambulatorii, functionand in prezent cu urmatoarea structura functionala aprobata de Ministerul Sanatatii:

Compartiment specialități chirurgicale (chirurgie generală, ORL, Oftalmologie, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, urologie, ortopedie, ginecologie, chirurgie vasculară și chirurgie cardiovasculară 44 paturi
Compartiment ATI 6 paturi
Compartiment obstetrică fiziologică 10 paturi
Compartiment neonatologie 10 paturi
Compartiment terapie intensivă neonatologie 2 paturi
Compartiment cardiologie intervențională 16 paturi
Compartiment îngrijiri paliative 15 paturi
Compartiment oncologie medicală 10 paturi
Compartiment recuperare medicală (afecțiuni neurologice, ortopedice, cardiovasculare, posttraumatice, cronice reumatice sechelare, etc.) 46 paturi
Spitalizare de zi (specialități chirurgicale) 6 paturi
Spitalizare de zi (specialități medicale) 5 paturi

 

A. In domeniul strategiei serviciilor medicale se urmareste:

Ø Pe baza nevoilor identificate de servicii medicale din partea pacientiilor, se elaboreaza planul de dezvoltare a spitalului pe perioada unui an  de catre membri  CA si pe baza propunerilor consiliului medical.

Pentru anul 2017 nu s-au prevazut modificari din punct de vedere structural fata de anul 2016, planul de dezvoltare a vizat doar achizitionarea unor aparaturi aferente activitatii curente a spitalului si promovarea acestor activitati.

Ø Stabilirea planului anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de CA, la propunerea consiliului medical;.

Serviciile medicale pentru anul 2017 raman similare cu cele contractate cu CAS  Mures in anul 2016.

Ø Dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

Se urmareste identificarea si specializarea personalului pentru tehnici curative moderne, astfel incat costurile de spitalizare si perioada de recuperare sa fie cat mai restranse.

Ø Efectuarea de rapoarte privind activitatea spitalului si organizarea de dezbateri cu personalul angajat despre problemele de strategie si de organizare si functionare a spitalului;

Lunar se vor efectua sedinte de informare cu personalul medical si administrativ pentru a li se aduce la cunostinta evolutia activitatii in cadrul centrului medical.

Ø Aplicarea de strategii si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita;

 

B.In domeniul managementului economico-financiar se urmareste:

Ø Realizarea planului anual de achizitii stabilit;

Tinand cont de specificul privat al spitalului , planul de achizitii derealizeaza si se stabileste pe parcursul anului in functie de prioritatiile medicale .

Ø Cresterea eficientei spitalului;

Se va urmari scaderea costurilor si gestionarea riguroasa a materialelor sanitare si medicamentelor. De asemenea  din punctul de vedere al costurilor de intretinere se va lua in considerare instalarea la nivelul spitalului a unor surse de energie neconventionala.

Ø Imbunatatirea resurselor financiare;

Printr-o mai buna gestionare a fondurilor si negocierea unor termene de plata cat mai flexibile de la furnizori .

Ø Reducerea costurilor medii la nivel de sectii;

Prin buna gestionare a stocurilor si prin implicarea mediciilor in monitorizarea consumului pe sectii, costurile pe pacient vor trebui sa scada.

Ø Analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de catre spital si pe tipuri de provenienta;

Lunar se va face o analiza a veniturilor si costurilor pe fiecare sectie in parte.

Ø Analizarea cheltuielilor spitalului in functie de destinatia lor atat la nivelul intregului spital cat si la nivelul fiecarei sectii;

Analiza lunara economico-financiara va viza intregul spital dar si fiecare sectie separat.

Ø Gasirea unor alternative de contractare in sistemul asigurarilor de sanatate.

Inca din 2010 s-au semnat contracte cu firme de asigurari private din Romania, ne propunem ca pentru 2017 sa atragem si alti asiguratori privati pentru semnarea unor colaborari dar si initierea de asemenea contracte cu firme de asigurari din strainatate.

Ø Stabilirea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 este direct influentata de contractarea care se va realiza cu CAS Mures( contractul se va semna in primele luni ale anului 2012).

Ø Aprobarea si repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe sectii, laboratoare si compartimente si alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale sefilor de sectii, laboratoare si compartimente din structura spitalului;

Ø Identificarea de surse pentru cresterea veniturilor proprii ale spitalului, in limitele legii;

Pentru anul 2017 se vizeaza lansarea unui proiect de abonamente catre firme din Tirgu Mures si imprejurimi pentru atragerea de noi venituri.

Ø Negocierea  si incheierea  contractelor de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate judeteana si dupa caz, cu case de asigurari de sanatate private si alti operatori economici;

Acest punct face parte din baza de functionare a activitatii spitalicesti, pentru oferirea serviciilor mredicale.

C. In domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor se urmareste:

Ø Realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului .

Ø Crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;

Ø Implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

Ø Realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;

Ø Asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nozocomiale, in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

Ø Monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

Ø Analizarea modului de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului stiintific si consiliului etic, pentru spitalele clinice si institutele si centrele medicale clinice, dispunand masuri de imbunatatire a activitatii;

Ø Modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si dispune masuri atunci cand se constata incalcarea acestora;

D. In domeniul managementului resurselor umane se urmareste:

Ø Aplicarea regulamentului intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

Ø Monitorizarea necesarului  de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor sefilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

Ø Organizarea selectiei  pentru ocuparea posturilor disponibile, tinand cont de experienta profesionala a fiecarui candidat.

Ø Eliberarea din functie in conformitate cu prevederile legale in vigoare a personalului  care a efectuat abateri de la prevederile legale si ale regulamentelor interne.

Ø Aprobarea programului de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;

Ø Evaluarea performantelor profesionale ale personalului , conform structurii organizatorice.

Ø Stabilirea  planului de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Ø Negocierea si stabilirea termenilor din cadrul contractului colectiv de munca la nivel de spital;

Ø Incheierea contractelor  de administrare, pe durata mandatului, cu administratorii societatii.

Ø Monitorizarea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine; astfel incat acestea sa fie in permanenta valabile. Contractarea asigurarii de malpraxis la nivel de spital.

Ø Respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese;

E. In domeniul managementului administrativ:

Ø Reprezentarea spitalul in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

Ø Incheierea de acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;

Ø Modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

Ø Obtinerea certificatului de acreditare, in conditiile prevazute de lege;

Ø Respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

Ø Pun la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, date privind activitatea spitalului;

Ø Prezentarea autoritatii de sanatate publica judetene, directiei medicale sau structurii similare din ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz, informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la executia bugetului de venituri si cheltuieli;

Ø Organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, in format scris si electronic;

Ø Organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

Ø Membrii CA conduc activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

 

Ing. Virgil Mailat

Presedinte CA